Trang chuTrang truocTrang ke
Tro giupDang ky thiXem ket quaQuan lySource code

TOP TEN

 STT Họ và tên Email Thời gian(ms)  Tổng điểm
1
Lê Thiên Hà lethienha5idva@gmail.com
1452953605
5
2
Minh Chi minhluan1912@gmail.com
1467688544
5
3
Lâm Văn Thông vanthongxtt@gmail.com
1496933640
5
4
cffgggngjh bnfjhjg
1458270149
3
5
phan van quyen phanvanquyen69@gmail.com
1478148280
3
6
Lù Seo Phượng Luseophuong@gmail.com
1478339103
2
7
TrânVănGiang giang.tiensinh.39@facebook.com
1431855281
1
8
ggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggg
1452777393
1
9
Hoang Quan bacsivitinhphucson@gmail.com
1453369387
1
10
nguyễn trường kha khatranat123@gmail.com
1484555089
1
.
Copyright by Lê Văn Phận