Trang chuTrang truocTrang ke
Tro giupDang ky thiXem ket quaQuan lySource code

TOP TEN

 STT Họ và tên Email Thời gian(ms)  Tổng điểm
1
ABC 7140841@hcmut.edu.vn
1421576364
9
2
yti tyi
1432624028
9
3
kuy ii
1432623447
8.25
4
A A
1463372866
8.25
5
Vg Đức Thưởng thuongvd.50i1@dhtm.edu.vn
1420078859
7.75
6
Nguyen Dung dung171080@gmail.com
1452158784
7.75
7
tranthang ke_codon0704@yahoo.com
1427428521
7.5
8
ÂCuu ngthuy@gmail.com
1452958401
7.5
9
Quang quanglv1712@gmail.com
1418886467
7
10
thach thi phuong tham
1426992699
7
.
Copyright by Lê Văn Phận