Trang chuTrang truocTrang ke
Tro giupDang ky thiXem ket quaQuan lySource code

TOP TEN

 STT Họ và tên Email Thời gian(ms)  Tổng điểm
1
maimai duongmai141190@gmail.com
1422347411
9
2
yuvbtg ,mfhd5cvrbghjk
1453814213
9
3
Lương Ngọc Hải haiboniuton@gmail.com
1418894337
8
4
Duong Thi Kim Chi fugaca88@yahoo.com.vn
1420772982
8
5
le thi tam bachduong_2503@yahoo.com.vn
1431522682
8
6
Chuong trinhngocchuongsgu@gmail.com
1449981329
8
7
Lê Thị Ngọc Anh nhocpxup1@gmail.com
1450142403
8
8
Duy Trinhleduy2609@yahoo.com
1418368168
7
9
buithuha1810 habui1810@gmail.com
1420204561
7
10
Đạt frankyle2905@gmail.com
1426046606
7
.
Copyright by Lê Văn Phận