Trang chuTrang truocTrang ke
Tro giupDang ky thiXem ket quaQuan lySource code

TOP TEN

 STT Họ và tên Email Thời gian(ms)  Tổng điểm
1
D E
1462260666
9
2
x x
1463456844
8.89
3
rfgadg lamnguyen2811@gmail.com
1418627495
8
4
Công Huy Quang conghuyquang@gmail.com
1461938639
8
5
C c
1462259781
8
6
Nguyễn Ngọc Minh ngocminh26494@gmail.com
1479134318
8
7
linh kimthcsht@gmail.com
1419563758
7.78
8
nguyễn thị vân anh vananh1912@gmail.com
1445359272
7
9
a â
1434773562
6.67
10
lethienha lethienha5idva@gmail.com
1452771632
6.67
.
Copyright by Lê Văn Phận